องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(องค์การค้าของ สกสค.)จะจัดรายการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 2
โครงการคือ

๑.  เรียนEnglish Summer Camp ที่อินเดีย ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ เรียนที่
เมืองบังกาลอร์

๒.  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนศิลป วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ท่านคะ ตอนส่งเมล์มาไม่มีเอกสารแนบนะคะท่าน Foot in mouth )
 
 องค์การค้า ฯ จึงขอความกรุณาท่านโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ครูภาษาอังกฤษและนักเรียน ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมรายการ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เครือข่ายของท่านและ website ในเครือข่าย
 
 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 022162680  0870036077 0896071246
 
ขอแสดงความนับถือ
เจิดจรรย์  อัครเวสสะพงศ์
หัวหน้าส่วนสิทธิประโยชน์
องค์การค้าของ สกสค.

Comment

Comment:

Tweet

ขอทราบข้อมูลการไปเรียนภาษาที่เมืองบังกาลอ์

#1 By มานิตรา อยู่พงษ์ทอง (182.93.232.225) on 2012-02-02 13:51